سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی جزایری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سید مصطفی میر سلیم – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قاسم جوادی راد – کارشناس ارشد مکانیک شرکت دیزل سنگین

چکیده:

شبیه سازی احتراق در موتور دیزل گاز با پاشش مستقیم دیزل ، شامل مراحل تراکم و احتراق می باشد، که برای شبیه سازی تراکم از معادله انرژی بهمراه معادله حالت استفاده شده است .تغییر پارامترهای هندسی و ترمودینامیکی موتور تاثیر زیادی بر نرخ سوختن و نرخ افزایش فشار در مرحله احتراق دارد، به همین جهت شبیه سازی مرحله احتراق از اهمیت ویژه برخوردار است .در این تحقیق از یک مدل چند ناحیه ای بهمراه روابط تجربی برای پاشش سوخت، نرخ مخلوط شدن سوخت و هوا زمان مهلت اشتعال جهت شبیه سازی سوختن دیزل و از مدل تجربی تابع Wiebe برای سوختن گاز طبیعی استفاده شده است .برای محاسبه دمای نواحی در حال سوختن از حل معادله انرژی با در نظر گرفتن سیزده جزء درمحصولات احتراق استفاده شده است و برای کاهش زمان اجرای برنامه در حل معادلات ، ترکیب روشهای نیوتن و رافسون و جایگزینی متوالی بکار رفته است.