سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد لطیفی – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرایند، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فن
رحمت ستوده قره باغ – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرایند، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فن
نوید مستوفی – مرکز تحقیقاتی طراحی و شبیه سازی فرایند، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فن

چکیده:

فرایندهای صنعتی تولید ملامین از اوره اعم از فشار بالا و فشار پایین عمدتا “ از د و بخش اصلی سنتز ملامین و بازیافت گاز خروجی همراه آن تشکیل شده اند . در بخش سنتز که در واقع اصلی ترین قسمت فرایند می باشد، واکنش تبدیل اوره به ملامین ص ورت می گیرد . در این مقاله ، بااستفاده از شبیه ساز HYSYS ، ابتدا جهت شبیه سازی راکتور کاتالیستی بسترسیال، ازمدل های راکتور استاندارد موجود در شبیه ساز بر اساس روابط سینتیکی موجود استفاده گردیده و نتایج آنها با اطلاعات تجربی مقایسه شده است . در انتها، نحوه جداس ازی ملامین از ترکیبات همراه و حصول آن بصورت جامد شبیه سازی شده و این نتایج نیز با اطلاعات تجربی مقایسه شده است .