سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد اسماعیلی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی فرایند جذب سطحی سیکلی مورد استفاده در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی در شرایط همدما ارائه شده است. این فرایند هم اکنون در واحد مرکاپتان زدایی پالایشگاه گاز فاز یک پارس جنوبی مورد استفاده قرار میگیرد. در این واحد شش بستر ساکن جذب سطحی حاوی جاذب غربال مولکولی نوع ۱۳X وجود دارد. در هر زمان سه بستر درحال جذب وسه بستر دیگر د رحال احیا هستند. سیکل احیا شامل یک مرحله کاهش فشار و دو مرحله افزایش دما است.
در مدل سازی ا ین فرایند، تقریب نیرو محرکه خطی (LDF) برای سرعت جذب سطحی استفاده شده است. ایزوترم لانگمیر نیز برای بیان رابطه تعادلی بین غلظتفازهای سیال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است. دستگاه معادلات دیفرانسیل جزئی مدل دینامیکی با استفاده از روش تفاضلات محدود غیر صریح حل شده است. حالت یکنواخت سیکلی در با شبیه سازی سیکلی حاصل شده است. تغییرات غلظت در طول بستر و در زمان های مختلف ارائه شده است.
نتایج این شبیه سازی با داده های عملی واحد مرکاپتان زدایی مقایسه شده است که تطابق بسیار خوبیمشاهده گردید. اثر دو پارامتر عملیاتی (دمای مراحل اول و دوم گرمایش) بر روی غلظت محصول نیز مورد بحث قرار گرفته است.