سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجعفر میرفتاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
سید جعفر گلستانه – عضو شورای تحقیقات شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

در این تحقیق شبیه سازی فرایند کوئیچینگ لوله های جدار ضخیم که به منظور کاهش خوردگی تنشی (SCC) بر لوله های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز اعمال می گردد، به کمک نرم افزار ANSYS انجام شده است. هدف اصلی از این شبیه سازی محاسبه تنش های پسماند حاصل از فرایند و بررسی اثر تغییر دمای کوئنچینگ بر مقادیر تنش حاصل از آن می باشد. در این پژوهش قطعه تا زیر دمای آستنیته شدن گرم شده که در نتیجه تنش های مذکور تنها ناشی ازکرنش پلاستیک اعمال شده در اثر گرادیا ن دما و کاهش تنش تسلیم جسم در دماهای بالا می باشد که در نهایت به صورت تنش پسماند در قطعه باقی خواهد ماند. نتایج حاصل از فرایند نشان داد به کمک کوئنچینگ لوله می توان تنش های فشاری نسبتا بالایی در سطوح لوله خارجی جداره لوله ایجاد نمود. با افزایش دمای کوئنچینگ مقادیر تنش حاصل از فرایند افزایش می یابد. بنابراین امکان ایجاد خوردگی SCC کمتر بوده و در نتیجه لوله مقاومت بیشتری در برابر خوردگی خواهد داشت.