سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
منصور طراح پزوه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهریز،گروه برق ، شهرستان مهریز ، ایران
سیدضیا مظلوم – استادیاردانشگاه ازاداسلامی واحدمهریزگروه برق شهرستان مهریز ایران
حمیدرضا صادق – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ازاداسلامی واحدمهریزگروه برق شهرستان مهریز ایران

چکیده:
یک مدل کامل برای توربین بادی که دراین مقاله ارایه شده است الگوریتم هاوابزارهای نرم افزاری توسعه داده شده و همراه باهم د ریک سیستم الکتریکی مکانیکی کنترل به منظور دستیابی به یک تعادل مطلوب بین محاسبات زمان و دقت مدل اورده شده است مقاله روش قطع اجزا که به معرفی سطح اجزا و رسیدن به توربین بادی درسطح شبیه سازی سیستم با استفاده ازمجموعه ای ازنرم افزار رایگان ونرم افزارهای تجاری رامهیا می سازد دراین مقاله نیز به معرفی کنترل شبکه DQ یک مدل ژنراتور و طرح کنترل ولتاژ لینک DC که شامل یک مقاومت باکنترل زیاد جریان است اطلاعات برای مدلهای زیرسیستم مانند پره های روتور جعبه دنده ژنراتور برق قدرت و الکترونیک گنجانده شده است نتایج شبیه سازی برای ارایه به وزارت انرژی DOE و انرژیهای ملی ازمایشگاهی تجدید پذیرNREL توربین بادی پایه ۷۵۰KW طراحی قابل توجه دارد ودردسترس می باشد