سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل مافی نژاد – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی بیات مختاری – کارشناس ارشد الکترونیک- شرکت مخابرات خراسان

چکیده:

در این مقاله واریانس لغزش زمانبندیناشی از نویز حرارتی ترانزیستورها در یک اسیلاتور حلقه ای حرارتی ترانزیستورها در یک اسیلاتور حلقه ای CMOS شبیه سازی و تغییرات آن نسبت به پارامترهای اساسی مدار اسیلاتور بررسی و راهکار طراحی اسیلاتور حلقه ای با لغزش زمانبندی کم ارایه شده است. بر خلاف روش های مرسوم که
مبتنی بر چگالی طیف توان و یا روش حوزه زمانی مونتکارلو می باشند، در این کار از روش معادلات حالت سیستم و تعیین معادله دیفرانسیل استوکاستیک متغیرهای حالت استفاده شده است. منابع نویز حرارتی ترانزیستورهای MOS با فرایندهای استوکاستیکگوسی سفید با ضرایب متغیر با زمان مدلسازی و واریانس نویز ولتاژ متغیرهای حالت مدار به روش آنالیز عددی بصورت تابعی از زمان محاسبه شده است. واریانس لغزش زمانبندی خروجی از طریق شیب شکل موج خروجی در زمان گذر به واریانس نویز ولتاژ مرتبط شده است. در پایان نتایج شبیه سازی با نتایج آنالیز تحلیلی مقایسه شده که بخوبی با آن مطابقت می کند.