سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مظفری گودرزی – دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مهدی موسوی سنگدهی – دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
محمد علی وحیدی مقدم – دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده:

در دهه های جدید استفاده از انرزیهای نو مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان از آنها برای تولید الکتریسته بدون ایجاد آلودگی استفاده کرد . در این رابطه نقش آنها در مدیریت بار و جلوگیری از اشغال خطوط انتقال نیز مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله استفاده از PVT(Photo Voltaic $Thermal) برای تولید االکتریسته و گرما به طور همزمان مورد بررسی قرار می گیرد معادلات حاکم بر سیستم سیالاتی به دست می آید و نقش گرما در کاهش راندمان الکتریکی با استفاده از داده های عملی معادل سازی می شود و با مدل سازی و آزمایش این مدل پارامترهای مؤثر PVT برای بهبود راندمان الکتریکی و حرارتی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.