سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان شایسته –
امیر حیدری –
مریم اصغرپور –

چکیده:

در صنعت خودروسازی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا ، ازمبدلهای کاتالیزوری جهت کاهش آلایندگی حاصل از مونوکسید کربن، هیدروکربن های نسوخته و اکسیدهای نیتروزن در لوله اگزوز اتومبیلها استفاده می شود. همچنینتلاشهای گسترده جهت تعیین بهترین سیستم مبدل و شرایط عملکرد برای رسیدن به حداقل میزان آلایندگی خودروها انجام می گیرد.
در این تحقیق ابتدا سینتیک واکنش اکسیداسیون مونوکسید کربن به دی اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفتو سپس بر اساس شکل مبدل، مدلسازی راکتور دیواره کاتالیستی انجام شد و شرایط مرزی و اولیه نیز مطابق شکل تعیین گردید. معادله به روش اختلاف محدود منجر به یک دستگاه n معادله و n مجهول می گردد که به کمک نرم افزار E.E.S حل گردید. نتایج برنامه بصورت گراف می باشد که در حالت پایا با احتساب پروفیل سرعت ارائه شده است.