سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر محمدزاده – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
محمد نوع پرست – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی معدن
علی دهقانی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
خداکرم غریبی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:

در کارخانه های کانه آرایی همواره سوالاتی از جمله تاثیر تغییرات تناژ ، درصد جامد ، سختی و … در کارآیی مدار آسیاکنی مطرح است که بررسی تاثیر این پارامترها بسیار وقتگیر و پرهزینه است که با شبیه سازی این مسئله تا حدودی مرتفع شده است . هدف از این تحقیق شبیه سازی آسیاهای گلوله ای اولیه است . تابع شکست ، تابع انتخاب وتابع توزیع زمان ماند پارامترهای اساسی مورد نیاز شبیه سازی است. برای تعیین تابع شکست چندین مرحله نمونه برداری از خوراک آسیاهای گلوله ای انجام شد. همچنین برای تعیین تابع انتخاب ابتدا، ۵ سری نمونه از ورودی و خروجی آسیای گلوله ای ( ۲) تهیه و با استفاده از شبیه ساز، تابع انتخاب صنعتی برای هر نمونه تعیین و متوسط آنها به عنوان تابع انتخ اب در نظر گرفته شد . توزیع زمان ماند ذرات با اضافه کردن ردیاب نمک طعام در ورودی آسیا و سپس نمونه گیری ۱۱/۵۵ دقیقه بدست آمد. سپس برای ۵ سری نمونه گیری از مدار، شبیه سازی با استفاده از نرم افزارBMCS(Milling Circuits Simulation Ball) انجام شد. مقایسه نتایج با مقادیر واقعی نشان داد که خطای شبیه سازی بسیار ناچیز است . در نهایت با توجه به دقت بالای شبیه سازی و پارامترهای مورد نیاز آن (تابع شکست، انتخاب، توزیع زمان مان د ) که تعیین شد ، می توان با استفاده از این تکنیک بدون نیاز به نمونه برداری و در نتیجه صرفه جویی د ر زمان و هزینه ، دانه بندی محصول آسیای گلوله ای را در شرایط عملیاتی مختلف (تغییر ابعاد گلوله، درصد مواد جامد، تناژ و ابعاد خوراک ورودی و. ..) را با دقت قابل قبول پیش بینی نمود