سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاپور خورشیدی – بخش مهندسی برق دانشگاه شیراز
محمود کریمی –

چکیده:

درسیستمهای حذف آلودگی های صوتی درون محفظه ها مثل داخل یک اتاق یا کابینوسیله نقلیه به دست آوردن پاسخ آکوستیکی محیط و شبیه سازی انتشار موج صوتی درون آنها از اهمیت زیادی برخوردار است دراین مقاله نحوه مدل کردن و شبیه سازی انتشار صوت درون یکمحفظه مکعب مستطیل به ابعاد دلخواه مورد بررسی قرارمیگیرد و معادله موج با وجود یک منبع صوت نقطه ای و شرایط مرزی خاص حل می شود ابتدا یک منبع صوت با پارامترهای مشخص را درمختصات x1,y1,z1 فرض می شود و سپس فشاراکوستیکی با حل معادله موج هلمهولتز درنقطه x2,y2,z2 محاسبه می شود با انجام این محاسبات علاوه برمحاسبه فشارآکوستیکی درهر نقطه از فضای داخل محفظه می توان پاسخ آکوستیکی را دریک باند فرکانسی بدست آورد اهمیت این کاربه این جهت است که درشبیه سازی و بررسی آلگوریتم های فعال کاهش آلودگی صوتی می توان بدون استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پاسخ آکوستیکی مسیرثانویه را بطور تحلیلی محاسبه کرد.