سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه سادات هاشمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
سعید قوامی صبوری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهش اپتیک کوانتومی،ساختمان فیزیک، دانشگاه اصفهان
مسعود کاوش تهرانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

چکیده:

معادلات نرخ یک لیزر چهار ترازی با دمش از پهلو با درنظر گرفتن جمعیت در تراز اول لیزر حل شده است. محاسبه نشان می دهد که با درنظر گرفتن اتلاف جذب مجدد ، دقت محاسبات مربوط به توان آستانه و توان خروجی افزایش می یابد. این نتایج با داده های تجربی مقایسه و سازگاری خوبی نشان می دهد.