سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی حیدری – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
ستار میرزاکوچکی – استادیار،دانشگاه علم وصنعت ایران
مریم بابایی – کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

ساختار Field Programmable Nanowire ) FPNI (Interconnect از خانواده CMOS/Nano می باشد، که تعمیم یافته CMOL پیشنهاد شده توسط Likharev است، ، که با قابلیت انتخاب ابزارهای نانو ، میتواند تکنولوژی بهبودیافتهیک ساختار FPGA با رفع مشکلات وضعیت بیتها و ترکیبات خارج از طرح نیمه هادی و ها باشد، که اینInterconnect جایگزینی آن با سوئیچ های نامتغیر درامرسبب کاهش دو مولفه سطح و توان مصرفی میشود و با افزایش بهره خروجی همراه است .
در این ساختار به دلیل خواص بدی که ادوات نانو برای ساختمان سیستم های منطق بولی دارند، چالشهایی را برای قابلیت اطمینان این ساختار بوجود می آورد . پس برای کاهش محدودیت ها ونقایص ابزاری استفاده از سیستم هایخود سازمانده به جای سیستم های منطق بولی پیشنهاد شده است . ایده اصلی، استفاده از شبکه های تناوبی برای تشخیص طرح های پیچیده است، که با استفاده از ارتباط پالسی بین سرعت پردازش و توان مصرفی مصالحه بوجود می آورد .