سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کورایم – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد حق پناهی – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی کفاش هوشیار – تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با توجه به دیاگرام جسم آزاد پروب میکروسکوپ نیروی اتمی و روابط حاکم بر آن می توانیم نمودار نیرو زمان را بدست آوریم. با کمک این نمودار و استفاده از شبیه مدهای حرکتی (لغزش، غلتش) می توانیم نوع حرکت را در نانو ذرات پیش بینی کنیم و با مشحص بودن مدل حاکم بر دینامیک نانو لوله ها شرایط نیروی بحرامی در آنها را بررسی کنیم. با مشخص بودن نمودار نیرو – زمان و استفاده از شبیه سازی المان محدود می توانیم ماکزیمم نیروی مچاز وارد بر کانتیلیور را بدست آوریم.. با استفاده از ماکزیمم نیروی مجاز بدست آمده و بکار بردن شبیه سازی مدهای حرکتی می توانیم به معیاری جهت پیش یبنی ماکزیمم ابعاد ذرات قابل منیپولیشن دست یابیم.