سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
محمود امین نژاد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد مهدیارفر – پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

فرآیندهای غشایی برای جداسازی گازها حدود دو دهه است که وارد عرصه های صنعتی گردیده ا ند. به منظور آشنایی بیشتر با پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند غشایی و پیش بینی رفتار این فرآیند ، شبیه سازی مدول الیاف توخالی برای جداسازی نیتروژن و اکسیژن از هوا توسط شبکه های عصبی انجام پذیرفته است. شبکه های عصبی نیازی به دانستن مشخصات ساخت ار غشاء و مدول غشایی ندارند و داشتن اطلاعات تجربی عملیاتی نیاز و شرط اساسی این شبیه سازی است. لذا در اولین قدم برای کاربردی نمودن این شبکه در فرآیندهای غشایی و محدودیت اطلاعاتی شدید در مورد بدست آوردن اطلاعات تجربی این فرآیند، استفاده از یکset-upآزمایشگاهی و یا مدل های ریاضی گوناگونی کهاطلاعات حاصله از آنها مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشته باشند ب ه عنوان مرجع تولید داده های لازم جهت بکارگیری شبکه های عصبی انتخاب می گردد. در این پروژه از مدل ریاضی مناسبی که توسط پژوهشگاه صنعت نفت تهی ه شده و مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد، بعنوان منبع تولید داده ها استفاده گردید.