سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سعیده بهروزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه مهندسی برق،یزد،ایران
مریم نیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق، یزد، ایران
علی مفتخرزاده – دانشگاه یزد ، عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر،یزد،ایران

چکیده:
فیبر نوری به عنوان رسانه مخابراتی،سریع ترین رسانه است و دارای پهنای باند وسیع و افت کمتر و همچنین برای خطوط ارتباطی راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. فیبرهای نوری همانند همه محیط های مادی دارای مشخصات تضعیف است. ولی این تضعیف با دقت در مواد بکار رفته در جنس فیبر نوری و انتخاب پرروفایل های ضرایب شکست مناسب (Step index Graded index -) به حداقل رسیده است. تضعیف در طول موج های مختلف متفاوت است که در طول موج های ۱۳۰۰ و ۱۵۵۰ نانومتر تلفات کمترین مقدار را داراست امروزه ضریب تضعیف فیبرهای نوری به dB/km 0.2 رسیده است . آهنگ تغییرات تضعیف فیبر نوری در فیبرهای هم نوع یکسان بوده و بر اساس فاصله سنجیده میشود . هدف این مقاله استفاده از المان ارسال ، دیود لیزری پیوسته و دریافت نوری فتو دتکتور به همراه فیبر نوری جهت بررسی مشخصات تعضیف فیبر نوری با پروفایل step index واز نوع SM در طول موج و طول های متفاوت با استفاده از شبیه ساز System Opti می باشد.