سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد یداله زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
علی رستمی – ازمایشگاه تحقیقاتی فوتونیک و نانوکریستال PNRL دانشگاه تبریز
اسفندیار رجایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:

فناوری تراهرتز با کاربردهای بسیار زیاد در زمینه های طیف بینی، عکسبرداری زیرمیلیمتری، مسائل امنیتی،پردازشفوق سریع سیگنال و دهها کاربرد دیگر بسیار مورد علاقه قرار گرفته است از طرف دیگر برای کاربردهای فراوانی نظیر مالتی پلکستقسیم طول موج در ارتباطات نوری بدون سیم،ترکیبی فرکانسی داخل کاواک و بسیاری از کاربردهای پیچیده در زمینه ی آشکارسازی بخارمولکول های بزرگ،ارگانیکو مایعات نیاز به منبع سبکی با قابلیت تابشبیشاز یکطول موج احساس می شود به همین سبب در این پروژه می خواهیم مشخصات دینامیکی لیزرهای دو طول موجی را بطور عددی با استفاده از روشرانگ-کوتا مرتبه چهار شبیه سازی نمائیم که بتواند درآن واحد دو خروجی همزمان که هر دو در ناحیه ی فرکانسی تراهرتز هستند را در شرایط عملکردی خوب و قابل اجرا در عمل ایجاد کند برای این کار از ساختار کوانتوم کسکید و با بهینه سازی ابعاد و مادهGaN/AlGaN استفاده خواهد شد.