سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد طیبی رهنی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به مدل سازی یک پمپ گریز از مرکز با استفاده از روش های عددی پرداخته و از طریق آن، منحنی های مشخصه پمپ گریز از مرکز تعیین شده اند. برای انجام اینکار، معادلات حاکم بر جریان سیال به همراه مدل k-e استاندارد، با استفاده از شرایط مرزی مناسب و یک نرم افزار تجاری حل گردیه و متغیرهای جریان در داخل پمپ گریز از مرکز در دبی های متفاوت، در دو حالت دو بعدی و سه بعدی بدست آمده و بر اساس این نتایج، نمودارهای مشخصه پمپ ترسیم شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه به صورت منحننی های هد بر حسب دبی، توان مصرفی بر حسب دبی و راندمان بر حسب دبی رسم شده اند، با نتایج آزمایشگاهی موجود (در مواردی که این نتایج وجود داشته) همخوانی خوبی را نشان میدهند. این مدل سازی ، نوید خوبی را برای ارزیابی عملکرد پمپ های گریز از مرکز در مرحله طراحی ارائه کرده و از آن می توان در فرایند طراحی پمپ ها استفاده نمود.