سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده ابطحی نیا – گروه فیزیک-دانشگاه بیرجند
اعظم صفادل –
فاطمه ابراهیمی –

چکیده:

با استفاده ازروش شبیه سازی مونت کارلو بندادی (کانونیک) و ارائه مدلی ساده برای نانوحفره، مولفه های تانسور فشار را برای شاره لنارد- جونز محدود شده در نانو حفرهای بسیار طویل محاسبه میکنیم. ملاحظه میشود که مولفه های محوری و عرضی تانسور فشار با یکدیگر تفاوت دارند. اندازه این تفاوتها با افزایش سطح مقطع به سمت صفر میل میکند. به علاوه خواهیم دید که مقدار دمای بحرانی شاره نیز تابع سطح مقطع حفره است. این نتایج با پیش بینی های تحلیلی و همچنین نتایج تجربی همخوانی دارند.