سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی میرسلیم – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام هوشانفر – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بارها موتوری آسنکرون سه فاز با قفس مضاعف که عمدتاً در توانهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند نقش مهمی در رفتار دینامیکی و حالت گذرای یک شبکه قدرت دارند و لذا نحوه مدلسازی ماشینهای آسنکرون بخشی از مقدمات مطالعه حالت گذرای سیستم را شامل میشود . تعداد ز یاد موتورها در شبکه قدرت و استفاده از مدل کامل غیر خطی ماشین در مطالعات حالت گذرای شبکه موجب طولانی شدن زمان محاسبات میگردد . در این مقالع دو روش حل معادلات ماشین بصورت گسسته خطی معرفی شده است . در روش اول معادلات خطی بخش الکتریکی ماشین در فواصل کوچک زمانی بطور همزمان با بسط بقریبی ماتریس انتقال سیستم حل میگردند . در روش دوم , معادلات خطی بخش الکتری کی به زیر مجموعه هایی با مرتبه پایین تر تفکیک شده و حل معادلات بترتیب از زیر مجموعه با ثابت زمانی کمتر صورت میگیرد . سرعت محا سبات در این دو روش نسبت به مدل کامل غیرخطی سریتر بوده , همچنین پاسخ روش اول دقت بیشتری در اغلب موارد نسبت به روش دوم داشته بطوریکه میتوان از این روش در برخی از مطالعات استفاده نمود .