سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار محمدزاده قمی – کارشناس ارشد هیدرولیک محاسباتی، مهندسین مشاور نام رود
مسعود منتظری نمین – دکتری هیدرولیک محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک مدل ترکیبی یک بعدی – دوبعدی معرفی شده است که برای شبیه سازی موج ناشی از شکست سد بکار رفته است . شبکه مورد استفاده در این مدل یک شبکه بدون ساختار مثلثی تولید شده به روش دلاونی است . محاسبات مربوط به مدل دو بعدی برروی تمامی نقاط این شبکه و محاسبات مربوط به مدل یک بعدی نیز برروی برخی از نقاط این شبکه که برروی مسیر رودخانه قرار گرفته اند انجام می شود . به عبارت دیگر می توان گفت که محاسبات مربوط به هر دو مدل یک بعدی و دوبعدی برروی یک شبکه واحد و به شکلی کاملاً متصل و پیوسته انجام می شود . به همین دلیل با استفاده از این مدل می توان جریان های یک بعدی رودخانه ای هم جهت با جهت اصلی رودخانه ها را همراه با جریان های عرضی عبوری از روی رودخانه ها شبیه سازی نمود . معادلات حاکم بر قسمت دوبعدی مدل توسعه یافته معادلات آب های کم عمق هستند و معادلات حاکم بر قسمت یک بعدی نیز معادلات سنت – ونانت هستند . این معادلات با استفاده از روش احجام محدود و روش حل تقریبی ریمان به کمک تابع Roe گسسته و حل شده اند و به دلیل استفاده از روش فوق موج ناشی از شکست سد با دقت بسیار مناسبی شبیه سازی شده است . برای نمایش توانایی های مدل موج ناشی از شکست سد کرخه در محدوده پایین دست آن شبیه سازی شده است و در این شبیه سازی تأثیر رودخانه های کارون و دز نیز ملحوظ شده است .