سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی عربشاهی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

شبیه سازی مونتو کارلو برای ترابرد الکترونها در حالات پایدار ترانزیستور اثر میدان ساخته شده از ماده SiC انجام پذیرفته است . مشخصه های ترابرد الکترونها و برای ترانزیستور شبیه سازی شده توافق خوبی را با نمونه های آزمایشگاهی نشان می دهد . مشخصه های خروجی جریان درین بر حسب ولتاژ اعمالی I-Vنمودار به درین – سورس نشان دهنده اندازه جریان خروجی بزرگی برای نمونه شبیه سازی شده است ..