سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساریه رمضانی ثانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار
هادی عربشاهی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، سرعت سوق الکترون ها در ساختار زینک- بلند Al 0.2 Ga0.4 Asو Al 0.6 Ga0.4 As در محدوده دمایی ۶۰۰-۳۰۰ k محاسبه شده است. این شبیه سازی بر اساس مدل سه دره ای و اثرات غیر سهموی بودن نوارها نیز منظور شده است. در این شبیه سازی عوامل مختلف پراکندگی الکترون ها ناشی از فونون ها و اتم های ناخالصی در نظر گرفته شده است. تحقیقات نشان می دهد که با افزایش دما به دلیل افزایش آهنگ پراکندگی فنون های اپتیکی سرعت سوق الکترون در میدان های بالاتر کاهش می یابد. منحنی سرعت سوق بر حسب میدان و تحرک پذیری های میدان پایین برای ترکیباتی از این آلیاژها در دماهای مختلف و غلظت ناخالصی های یونیزه مختلف نشان داده شده است.