سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ولی کلانتر چاهوکی – دانشکده مهندسی مکانیک استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

به منظور آشنایی با نحوه پخش گازهای سمی در اتمسفر یک برنامه جامع کامپیوتری تهیه شده است.مبنای این برنامه براساس مدل توده بوده که از مدلهای تحلیلی پخش گوسی مشتق شده است. این برنامه در برابر شرایط لحظه ای و غیر دائم اتمسفر کاملا انعطاف پذیر بوده و قادر است کلیه پارامترهای دینامیک و غیر یکنواخت اتمسفر را مدل نماید. لذا در این برنامه اثرهای تنش برشی باد، افزایش ارتفاع گازهای گرم به علت نیروی شناوری ، تاثیر حالتهای مختلف پایداری اتمسفر، اثرهای زبری ، تغییر ناگهانی زبری، وجود موانع نظیر ساختمان و تپه روی پدیده پخش در نظر گرفته شده است. این برنامه قادر است انتشار گازهای سبکتر و سنگین تر از هوا را مدل نموده و به صورت زمان حقیقی نیزکار نماید. در اینجا تاثیر کلیه عوامل ذکر شده بر روی انتشار گازهای سبک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در هر حالت شامل نمودار و تفسیر فیزیکی نتایج ارائه شده است.