سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مختار تجویدی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک- دانشکده مهندسی پزشکی د
حمید بهنام – استادیار گروه بیوالکتریک دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

آرایه های دوبعدی برای تصویربرداری فراصوتی سه بعدی بلادرنگ استفاده می شوند. جهت طراحی مناسب الگوی پرتوی ارسالی و دریافتی توسط این آرایه ها نیاز به شبیه سازی این الگوها وجود دارد. روشهای شبیه سازی موجود برای محاسبه الگوی بیم آرایه ها جهت سرعت بخشیدن به محاسبات عموماً بر مبنای استفاده از تقریب فاصله دور عمل می کنند. در این تحقیق به کمک کاهش انتگرال دوب عدی روی سطح المانهای مبدل به انتگرال یک بعدی نرم افزاری جهت شبیه سازی میدان آرایه های دوبعدی بدون استفاده از تقریب فاصله دور ارائه شده است که می تواند با سرعت مناسب الگوی بیم را با دقت بالاتر بخصوص در فواصل نزدیک به مبدل محاسبه نماید. این روش می تواند خصوصاً در مورد مطالعات مربوط به تصویربرداری عروق گردن و یا داخل عروقی که تصویر برداری سطحی و یا در فواصل نزدیک است بکار گرفته شود. این نرم افزار می تواند در امر آموزش تحقیقات ویا طراحی مبدلهای دوبعدی بکار گرفته شود.