سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شمیسه شکری – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما ، تهران
مهدی سویزی – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما ، تهران
رضا مسعودی – دانشگاه شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر و پلاسما ، تهران

چکیده:

دراین تحقیق معادله هلمهولتز برای بررسی میدان نزدیک اپتیکی به روش عناصر مرزی حل شده است سامانه های پروب و پروب – نمونه با این روش مورد مطالعه قرارگرفته اند نقش پارامترهای مختلف نظیر شکل مخروطی نوک پروب ضریب شکست نمونه شعاع نمونه وفاصله بین پروب و نمونه مورد بررسی قرارگرفته است اطمینان ازصحت نتایج با بررسی شرط پایستگی انرژی حاصل گردیده است .