سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نوروزی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
جلال الدین شایگان – دانشیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
یداله سبوحی – دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله مدل پخش آلاینده های هوا در حالت سه بعدی با استفاده از حل عددی معادله انتقال جرم و مدل ضرائب نفوذ (Finite انجام می گیرد . حل عددی معادله پخش با استفاده از روش حجم محدود (Eddy Diffusivity)درهم Volume) به صورت ناپایا می باشد . ضرائب نفوذ درهم با توجه به شرائط جوی تعیین می گردد . تصادفی بودن پدیده هایمرتبط، از قبیل سرعت و جهت باد ایجاب می کند که توزیع احتمال تغییرات عوامل در نظر گرفته شود، برای تحقق این امر از روش مونت کارلو برای شبیه سازی اعداد تصادفی استفاده می شود . سپس این مدل برای فولاد مبارکه در مورد آلاینده SO2 بکار گرفته شد . نتایج نشان می دهد که غلظت غیر آلاینده مورد نظر در حوالی ۳۰۰۰ الی ۲۳۰۰متر شرقی و۲۰۰الی ۷۰۰ متر شمالی رخ می دهد .