سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا دهقان – دانشجوی دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه تهران ایران، مهندسی
امیرآرش رفیعی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه شربروک کانادا، مهندسین مشاو
مهدی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس ا

چکیده:

مدارهای خردایش دارای جایگاه مهمی در واحدهای فرآوری مواد معدنی هستند دلیل این امر مصرف انرژی بالا، هزینه های قابل توجه و اهمیت رساندن مواد معدنی به ابعاد درجه آزادی می باشد. در واحد نیمه صنعتی فرآوری تیتانیوم کهنوج نیز یکی از بخش های مهم فلوشیت به مدار خردایش اختصاص یافته است. این موارد شامل آسیای میله ای و سرندهای تروملمیباشد. در مطالعات اخیر سعی شد تا مدار خردایش تر واحد نیمه صنعتی کهنوج در ابتدا از نظر موازنه جرم شبیه سازینرم افزاری شده و سپس با استفاده از نتایج نمونه برداری ظرفیت مؤثر هر یک از تجهیزات تعیین گردد . در نهایت پس از شناخت نقاط قوت و ضعف مدار و تغییرات عملکرد آن متناسب با افزایش ظرفیت تغییراتی در مدار حاصل شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت خوراک دهی از ٨ به ١٣ تن بر ساعت،شاخص های کارائی تجهیزات از محدوده بهینه خود خارج نشود . خوشبختانه تغییرات اعمال شده مؤثر واقع شد و در حال حاضر مدار خردایش تر واحد نیمه صنهتی کهنوج پس از افزایش
ظرفیت، در محدوده کارائی مطلوبی فعال میباشد.