سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان نورالهی – منطقه چهار عملیات انتقال گاز/ دانشگاه فردوسی مشهد مهندس ارشد آزمایش
اصغر برادران رحیمی – دکترای مکانیک، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحسان داورپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تا کنون مدلسازی نشتی گاز برای پی بردن به روند افت فشار و نرخ نشت گاز از محل سوراخی واقع در خط لوله گازدر طول زمان توسط مدلهای صفر بعدی مدل مخزن و مدل لوله انجام شده است. مدل صفر بعدی مخزن و مدل صفر بعدی لوله برای شبیه سازی نشتی به ترتیب زمانی مناسبند که سوراخ بسیار کوچک است و زمانی که یک شکستگی کامل به وجود آمده باشد. اما استفاده از این دو روش یا ترکیب آنها بیشتر برای شرایطی مناسب است که خط لوله بسیار طولانی است. همچنین در روش صفر بعدی نمیتوان اثر مرزهای پیچیده تر را در محاسبه وارد نمود. در این مقاله با استفاده از روش یک بعدی مشخصه ها جریان درون لولهای که دچار نشتی شده است مدلسازی شده است. این مدلسازی نسبت به استفاده از هر یک از دو مدل مخزن و مدل لوله و یا ترکیب آنها جامع تر است و میتوان شبیه سازی جریان در لوله دارای نشتی را به خطوط لوله با طول کم و شرایطی که مرزها با زمان تغییر میکنند نیز بسط داد.