سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه امینایی – کارشناس ارشد – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
فرزاد آریانا – استادیار – – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
مجید فولادی ماهانی – استادیار – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

جابجایی مواد یکی از مسایل مهم در صنایع بزرگ بوده و نقش مهمی را در اقتصادی بودن آنها ایفا می کند . تولید انبوه در ابتدا به سیـستمهای انتقـال بستگی داشته و افزایش تولید رابطه مستقیم با بهبود روشهای انتقال مـواد دارد یکی از وسایل انتقال که کاربرد فرا وانی در جابجائی مواد جامدی چون پودرها وتوده های خاک دارد نوار نقاله است . تسمه نقاله کـاراترین وسـیله انتقال مواد در تناژ بالاست . پولی ، تسمه و رولیک های رفت و برگشت مهم ترین قسمت های تشکیل دهنده یک سیستم نـوار نقالـه هـستند . تـسمه معمولاً از لاستیک مرغوب تقویت شده با الیاف نایلون یا کابلهای رشـته ای فولادی ساخته می شود برای جلوگیری از نفـوذ رطوبـت و عوامـل مخـرب دیگر لایـه محافظ لاستیکی در زیر و روی تسمه تعبـیه مـی شـود . طبقـه بندی تسمه ها بر حسب میزان کشش قابل تحمل آنهاسـت کـه بـسته بـه طول و عمر تسمه تعیین می گردد . پارگی نوار نقاله و توقـف خـط تولیـد از جمله مشکلات مهم در صنعت اسـت . در ایـن تحقیـق نـوار نقالـه کابـل دار
موجود در مجتمع مس سرچشمه به روش اجزا محدود شـبیه سـازی شـده است ( این نوارنقاله با عرض ۰۶ اینچ طـول ۵ , ۱ کیلـومتر و ظرفیـت ۵۰۰۰ تن بر ساعت وظیفه انتقـال سـنگ معـدن از سـنگ شـکن ا ولیـه بـه انبـار کارخانه تغلیظ را به عهده دارد .) ابتدا با تحلیل مدل صفحه ای تاثیر معایب اتصال بر پارگی نوار بررسی گردیده است سپس با تحلیل مـدل پوسـته ای تاثیر عواملی نظیر عدم عملکرد رولیکهای ضربه گیر بر تنشهای اعمـالی بـه تسمه ارزیابی شده است . در نهایت با مقایسه نتـایج تحلیـل تـنش و نتـایج تجربی , راهکارهای اجرایی موثری برای جلوگیری از پارگی نوار و دستیابی به یک الگوی اتصال ایده آل ارائه شده است