سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد براتچی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن ثقفیان – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نوسان، یک استوانه الاستیک در حالت ۲ بعدی و ۱ درجه آزادی (حرکت عمود بر مسیر جریان) توسط روش بر هم نهادن شبکه ها در جریان آرام با عدد رینولدز ۲۰۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای دینامیکی گوناگون استوانه، از جمله فرکانس ریزش ورتکس از استوانه (fs) برحسب تغییرات فرکانس طبیعی سازه بررسی شده است. این مطالعه نشان داد که در فرکانس های طبیعی که در حوالی فرکانس ریزش ورتکس از استوانه صلب (fs) قرار دارند، فرکانس ریزش ورتکس از استوانه تقریباً با فرکانس طبیعی استوانه برابر می شود. از این پدیده تحت عنوان soft lock-inنام برده می شود.