سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود کریمی – دانشگاه شیراز

چکیده:

سونارها از الگوریتم های گوناگون پردازش سیگنال برای تشخیص حضور شناورهای دریایی و نیز تعیین نوع و موقعیت آنها استفاده می کنند شبیه سازی سیگنال تشعشعی شناورهایدریایی و نویز محیطی دریا ابزاری ضروری و بسیارمفید برای ازمایش و اصلاح این الگوریتم ها و تعیین قابلیت های آنها می باشد دراین مقاله به معرفی یک شبیه ساز تهیه شده برای سیگنال شناورها و نویز محیطی دریا پرداخته می شود و قابلیت های گوناگون این شبیه ساز که گستره وسیعی از ویژگیهای سیگنالهای شناورها و نویز محیطی دریا را پوشش میدهد شرح داده می شود شبیه ساز تهیه شده داده ها را برای آرایه ای از هیدروفون ها تولید می کند و اثرپاسخ فرکانسی هیدروفون ها روی داده ها را هم درنظر میگیرد علاوه بربیان قابلیت ها و ویژگیهای شبیه ساز روشهای به کاربرده شده درشبیه سازی نیز توضیح داده می شود از شبیه ساز تهیه شده برای آزمایش و بررسی الگوریتم های پردازش سیگنال درسونار استفاده زیادی به عمل آمده است.