سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد نظیفی – مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای دانشگاه شیراز، ایران
محمدرضا نعمت اللهی – مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای دانشگاه شیراز، ایران
کمال حداد – مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای دانشگاه شیراز، ایران
فرشاد فقیهی – مرکز تحقیقات ایمنی هسته ای دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

طراحی یک مجموعه سوخت علاوه بر طراحی نوترونیک نیاز به آنالیز ترموهیدرولیکی دارد تا از عملکردایمن آن در شرایط عادی و حادثه اطمینان حاصل شود. در این تحقیق پره های مخلوط کننده بر روی نگهدارنده سوخت هسته ای تحت فشار، شبیه سازی شده و اثرات آنها در افزایش انتقالحرارت بین میله های سوخت وسیال خنک کننده بررسی شده است. این پره ها با آشفته سازی جریان و یا جلوگیری از گسترش لایه مرزی حرارتی بر روی میله های سوخت باعث افزایش ضریب انتقال حرارت شده و در عین حال باعث افت فشار در کانال می شوند. در این مطالعه اثر دو دسته پره مخلوط کننده بر روی توزیع سیال، ضریبانتقال حرارت در راستای کانال و همچنین کمیت های مربوط به چرخش سیال در کانال با پره مخلوط کننده در مقایسه با کانال بدون پره، از مهمترین پارامترهای بررسی شده می باشند.نتایج نشان می دهد که افت فشار و ضریب انتقال حرارت برای کانال با پره ها تقریبا دو برابر کانال بدون پره است.