سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران ، بابلسر
سعید میرزانژاد، – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران ، بابلسر
شبنم رستم پوران – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران ، بابلسر
مژده اقبال پور – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران ، بابلسر

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی هدایت پالس لیزر پر شدت را در یک کانال پلاسمای مویینه و ناهمگن بررسی می کنیم. تغییرات اندازه ی لکه ی لیزر، میدان الکتریکی پالس ، میدان عقبه تولید شده و دوام پالس لیزر را برای شرایط مختلف لیزر ورودی و پارامترهای کانال پلاسما بررسی میکنیم. با بررسی نمودارهای بدست آمده، نتیجه می گیریم که علاوه بر انتقال پالس لیزر پر شدت از طریق پلاسمای ناهمگن ، می توان با کنترل پارامتر های پالس لیزر فرودی ، دوام پالس لیزر را در انتهای برهم کنش کوتاه تر و یا بلند تر نمود