سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
آبتین عبادی عموقین – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

شبیه سازی هیدرو دینامیک سیال در یک راکتور ایرلیفت حاوی ناودان برگشت دهنده مایع جهت تعیین فاصله بهینه ناودان از دیواره انجام و از نتایج تجربی مراجع استفاده شده است . با توجه به تاثیر ناودانبرگشت دهنده بر اختلاط موثر گاز و مایع ، حرکات چرخشی و کاهش ماندگی مایع در گاز خروجی ، تعیین فاصله مناسب آن از دیواره اهمیت پیدا می کند . جهت تعیین فاصله بهینه ناودان از دیواره از سه جانمایی متفاوت برای ناودان استفاده و نتایج با هم مقایسه گردیده . در نهایت حدود منطقی فاصله ناودان از دیواره جهت طراحی مشخص و فاصله بهینه انتخاب شد . همچنین نشان داده شد که در فاصله بهینه ، اختلاط موثر و حرکات چرخشی مایع و گاز در بهترین حالت ممکن جهت افزایش کارکرد موثر راکتور ، قرار دارد .