سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رسول فرامرزی اصفهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
رسول کلباسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ایمان کیانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
حسین سوداوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله هیدروفرمینگ لوله دو جداره بصورت تجربی و با استفاده از شبیه سازی به کمک المان محدود مورد مطالعه قرار می گیرد. شبیه سازی با اعمال فشار داخلی بدون تغذیه محوری صورت می گیرد. قطعه(لوله دو جداره، لوله خارجی و داخلی به ترتیب با جنس های مس و آلومینیوم) در یک قالب با حفره از پیش طراحی شده قرار گرفته و در اثر اعمال بار به شکل مورد نظر در می آید. این فرایند بمنظور تولید قطعات صنعتی سبک وزن بدون درز مناسب می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی به کمک آزمایش تجربی مورد تایید قرار گرفت.