سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ضحی عزیزی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
فائزه راد – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
محمدمهدی منتظررحمتی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

در مقال هی حاضر ابتدا فرایند تولید اتیل نگلیکول به روش هیدراسیون شبی هسازی شده و سپس نتایج آن با نتایج عملی مقایسه شده است. لازم به ذکر است که کلی هی اطلاعات اعم ازشرایط عملیاتی وPFDاز مجتمع پتروشیمی اراک گرفته شده و جهت شبیه سازی از نرم افزارHYSYSاستفاده شده است. همچنین با آزمایش معادله حال تهای مختلف, بهترین معادله حالت انتخاب گردید که با استفاده از آننتایج مشابهی نسبت به نتایج واقعی بدست آمده است و نیز با رسم پروفیلهای مربوط به ترکیب درصد محصول در طول برج, صحت نتایج شبیه سازی برجها مورد بررسی قرار گرفته است.