سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا جوشقانی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
جمشید فتحی کلجاهی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی واحد احیا تری اتیلن گل یکول (TEG) پالایشگاه گاز فراشبند انجام شده است . برای شبیه سازی واحد، ی ک مدل ریاضی ارائه شده است که شامل شبیه سازی کلیه دستگاههای موجود در حلقه دفعTEG می باشد. معادلات حاکم با نوشتن موازنه های جرم بر ای اجزاء مختلف و همچنین با نوشتنموازنه انرژی در قسمتهای مختلف حلقه دفع بدست آمده و سپس با روشshootingبطور همزمان حل شده ان د.مقایسه نتایج حاصل از مدل ریاضی با داده های واحد صنعتی قابلیت مدل را در پیش بینی عمل ک رد قسمتهای مختلف در حلقه دفع را تائید می کند.