سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر سلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
شاهرخ شاه حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
اکبر جوادی شریف – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

جداسازی بهتر آب از گاز طبیعی، شرایط نامناسب عملیاتی، اتلاف زیاد حلال(TEG)، خروج مواد آلاینده BTEX ازمشکلات حاد واحد های نم زدایی می باشند . در این تحقیق یک بستر شبیه سازی در محیطMATLAB تهیه شده تا مبناییبرای کنترل بهتروبهینه سازی شرایط عملیاتی و رفع مشکلات مذکور باشد.
واحد مورد نظرشامل یک دستگاه برج جذب، فلاش تانک، مبدلهای حرارتی، جوشاننده و برج عریان ساز می باشد در شرایط یکسان، نتایج شبیه سازی در محیطMATLAB مطابقت Hysys با نتایج تجربی واحد پارس جنوبی و نرم افزار داشت. میانگین خطای نرم افزار تهیه شده برای ترکیب درصد کل اجزا ۳/۲ برابر کمتر از حالتی بود که از Hysys برای محاسب ةهمان متغیر استفاده شد.