سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی نوشیروانی ب
سید جمال حسینی پور – استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – دانشیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

فرآیند (ECAP(Equal Channel Angular Pressing یا اکتروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دار یکی از روش های تولید مواد فوق ریزدانه و نانوفلزات می باشد که در این روش با اعمال کرنشهای پلاستیک شدید باعث شکست دانه ها در حین شکل دهی و نیز تولید دانه های خیلی ریز در مرحله تبلور مجدد می شوند. مهمترین پارامترهای این فرآیند هندسه قالب، دمای فرآیند، شرایط اصطکاکی و تعداد و نوع پاسها می باشد. در این تحقیق بکمک شبیه سازی المان محدود اثر پارامترهای هندسه قالب و اصطکاک بر فرآیند بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که کرنش وابستگی زیاد به زاویه شیار دارد، و زاویه گوشه نیز اثر قابل توجهی روی یکنواختی توزیع کرنش دارد. ولی تاثیر اصطکاک بیشتر روی نیروی شکل دهی می باشد. همچنین جهت بررسی صحت نتایج، اطلاعات حاصل با داده های آزمایشات تجربی مقایسه شده و در نهایت معیارهای انتخاب و مقادیر بهینه پارامترها مشخص شده است.