سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

فرایند ECAP(Equal Channel Angular Pressing یا اکستروژن درکانالهای هم مقطع زاویه دار یکی از روشهای تولید مواد فوق ریزدانه و نانوفلزات می باشد که دراین روش با اعمال کرنشهای پلاستیک شدید باعث شکست دانه ها در حین شکل دهی و نیز تولید دانه های خیلی ریز در مرحله تبلور مجدد می شوند مهمترین پارامترهای این فرایند هندسه قالب دمای فرآیند شرایط اصطکاکی و تعداد ونوع پاسها می باشد دراین تحقیق بکمک شبیه سازی المان محدود اثر پارامترهای هندسه قالب و اصطکاک برفرآیند بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد که کرنش وابستگی زیاد به زاویه شیار دارد و زاویه گوشه نیز اثر قابل توجهی روی یکنواختی توزیع کرنش دارد ولی تاثیر اصطکاک بیشتر روی نیروی شکل دهی می باشد و همچنین جهت بررسی صحت نتایج اطلاعات حاصل با داده های آزمایشات تجربی مقایسه شده و درنهایت معیارهای انتخاب و مقادیر بهینه پارامترها مشخص شده است.