سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید عبادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان آموزش گروه تراکتور سازی تبریز
حسن مطیعی – دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان آموزش گروه تراکتور سازی تبریز
سعید پاشازاده – دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

در این مقاله، ما راهکاری را پیشنهاد می کنیم که شبکه را به صورت سلسله مراتبی خوشه بندی می کند. برای افزایش طول عمر شبکه، پارامتر میزان دسترسی به سر گروه های سطوح بالاتر را به سایر عامل های دخیل در انتخاب سرگرود ، اضافه کرده ایم و انتخاب سرگروه با توجه به سه پارامتر انرزی باقیمانده حسگر، موقعیت حسگر و میاززن دسترسی به سر گروه سطح بالاتر خود انجام می گردد. سپس روش پیشنهادی خود را به همراه با روش LEACH بوسیله کامپیوتر شبیه سازی می کنیم و کارایی آن را برای مقادیر مختلف پارامترهای دخیل در خوشه بندی ارزیابی می کنیم. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که راهکار پیشنهادی ما طول عمر شبکه را نسبت به روش LEACH, 40% افزایش می دهد.