سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق- راه آهن برقی -دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدعلی صندیدزاده – استادیار دانشکده راه آهن -دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک فرشاد – استادیار دانشکده راه آهن – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی و طراحی کنترل کننده فازی به منظور کنترل چاپرهای مورد استفاده در سیستم کنترل لکومونیوهای برقی می پردازیم. این چاپرها علاوه بر کارکرد در شرایط عادی در مدارات کنترل موتورهای الکتریکی باید توانایی تنظیم ولتاژ خروجی قطار در هنگام ترمز گیری و بازگرداندن انرژی به شبکه را داشته باشند. کنترل کننده فازی با نمونه گیری از ولتاژ موتور و همچنین ولتاژ خروجی قطار و سایر ورودی ها میزان روشن و یا خاموش بودن چاپرها را مشخص کرده و استفاده ماکزیمم از انرژی بازگردانده شده توسط موتور را بدون آسیب رسیدن به سایر تجهیزات فراهم می نماید. در هنگام اعمال ترمز دینامیکی انرژی ذخیره شده در موتورها به انرژی الکتریکی تبدیل و با کنترل سطح ولتاژ توسط منطق فازی به شبکه بازگردانده و توسط سایر قطارهای موجود در مسیر مصرف می شود. بدین ترتیب به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی سیستم های راه آهن برقی و متروها صرفه جویی می شود.با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی کارآمدی منطق فازی برای نیل به این مهم مشخص و قابل توجه می باشد.