سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
زینب میر نظامی –
وحید معصمعلی –

چکیده:

در این مقاله دو فرآیند جداسازی تقطیراستخراجی و تقطیتر تحت گردش فشار برای مخلوط شامل ایزوبوتیل الکل( Iso-Buthyl alcohol, IBA ) و ایزوبوتیل استات (Iso-Buthyl Acetate, IBAc) مورد بررسی قرارگرفته است. شبیه سازی فرآیند توسط نرم افزار HYSYS3.2 استفاده شده است. برای محاسبه داده های تعادلی از مدل ترمودینامیکی UNIQUAC و پارامترهای دوتایی (Binary Interaction) بدست آمده از آزمایشات تجربی استفاده شده است. درنهایت بامقایسه نتایج حاصله درمی یابیم که فرآیند تقطیرتحت گردش فشاربرای این ترکیب بسیارجالبترمی باشد.