سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما نویدی – دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی وطنی – بخش مهندسی گاز دانشکده مهندسی شیمی – پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بخار آب یکی از ناخالصیهای مشترک بیناکثر منابع گاز طبیعی است که مشکلات بسیاری را درعملیات فراورش و انتقال گاز طبیعی بوجود نی آورد. لذا کاز طبیعی برای انتقال به مقاصد مورد نظر باید نمزدایی شود و مقادیر آب موجو در آن به حد کنترل شده ای برسد تا از مشکلات ناشی از وجود آب و تشکیل هیدرات در خطوط لوله جریان جلوگیری شود و مقادیر آب موجود در آن به حد کنترل شده ای برسد تا از مشکلات ناشی از وجود آب و تشکیلات هیدرات در خطوط لوله جریان جلوگیری به عمل آید.
وظیفه واحد جذب آب یا نم زدایی درپالایشگاه های گاز طبیعی حذف بخار آب از جریان گاز است. اینعمل به روشهای متعددی صورت می گیرد، نم زدایی با کمک مایع جاذب و همچنین با استفادهاز جامدات جاذب الرطوبه دو روش اصلی در این زمینه هستند.
در این تحقیق شبیه سازی و بهینه سازی واحد نم زدایی به روش جذب سطحی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران با ظرفیت ۲۶۰ میلیون استاندارد فوت مکعب گاز در روز انجام شده است.
در این تحقیق برجهای نم زدای جذب سطحی با جاذب موبیل سوربید واحد توسط برنامه Matlab شبیه سازی گردیدند و مشاهده شد که نتایج حاصل از این شبیه سازی اختلاف بسیار کمی با مقادیر واقعی واحد دارد. اثرات شرایط عملیاتی بر طراحی و عملکرد این ستونها نیزمورد بررسی قرار گرفته اند.
بخش بازیابی و احیا این واحد با استفاده از نرم افزار Hysys شبیه سازی و بهینه سازی شد. و متغیرهای فرایندی به نحوی تنظیم گردیند، که واحد هزینه عملیاتی کمتر و توانایی خشک کردن گاز بیشتری را داشته باشد.