سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی راد – کارشناس ارشد مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نصیری طوسی – استادیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق ابتدا به شبیه سازی یک بعدی موتور نیسان Z24 انژکتوری با استفاده از نرم افزار GT-power پرداخته شده است. به منظور تصدیق شبیه سازی، نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج موجود به دست آمده از تست موتور(انجام گرفته در شرکت مگاموتور سازنده این موتور ) مقایسه گردید. سپس با هدف بهینه سازی چندراهه ورودی به ویژه بهبود راندمان حجمی موتور ، در چند راهه فعلی تغییرات هندسی اعمال گردید. پس از هر بار تغییر، موتور با استفاده از مدل چند راهه جدید مجدداً به صورت یک بعدی شبیه سازی گردید. تغییرات هندسی اعمال شده شامل تغییر طول و زاویه رانرها، تغییر حجم مخزن آرامش و تغییر شکل لوله ورودی به مخزن آرامش بوده است. در نهایت نتایج به دست آمده شامل توان خروجی ، گشتاور ، راندمان حجمی برای مدلهای جدید و مدل فعلی با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب گردید.