سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجیدرضا محجوب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
واحد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس حشمتی – کارشناس ارشد شرکت گاز استان اصفهان دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت

چکیده:

درایستگاه های تقلیل فشار گاز می توان از تورببن انبساطی به جای شیر فشار شکن استفاده نمود.کاربرد توربین انبساطی به جای شیر فشار شک دارای این مزیت است که علاوه بر کاهش فشار گاز، سبب تولید کار محوری نیز میشود. از توان کار محوری تولیدی و کاربرد ژنراتور می توان جریان الکتریسیته تولید کرد. در این مقاله به کمک شبیه سازی عملکرد دو سیستم شیر فشار شکن و توربین انبساطی را با هم مقایسه گردیده است. در ادامه میزان توان تولیدی توسط سیستم توربین انبساطی را بوسیله شبیه سازی برای محدوده های مختلفی از فشار و دبی ورودی ارائه گردیده است. بررسی اقتصادی نشان میدهدکه با بکارگیری این سیستم و در نظر گرفتن بازده ۹۶% برای ژنراتور و ۱۶۰۰/$kw و ۰/۱۲ $ /kwh به ترتیب به عنوان هزینه احداث ایستگاه و ارزش برق تولیدی، زمان بازگشت سرمایه را برای محدوده فشار ۱۲۰۰psi تا ۷۰۰ psi و محدودت شدت جریان ۹۰۰۰۰۰ نرمال متر مکعب در روز، حدود ۱/۵ سال محاسبه می گردد.