سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد میرآبادی – دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید فرید قنادپور –
محمد علی صندیدزاده –

چکیده:

در این مقاله روشهای مختلف بلاک بندی خطوط راه آهن و تاثیر آنها بر سرفاصله و هدوی در خطوط مورد بررسی قرار گرفته اند. روشهای بلاک بندی خطوط در سیستمهای دو نمایی، سه نمایی، چهار نمایی و چند نمایی مورد تحلیل قرار گرفته و شبیه سازی شده اند. اثرات پاارمترهای سرعت و سرفاصله در مرحله طراحی خطوط و همچنین در مرحله بهره برداری مورد اشاره قرار گرفته اند.