سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی معارف دوست – مربی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهران کدخدایان – کارشناس ارشد گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله، عملیات آهنگری ) ) forging مهره سر شافت پلوس پژو شبیه سازی شده است . این مهره قطعه ای است که به روش آهنگری داغ تولید می شود . در این تحقیق هدف بکارگیری کامپیوتر در طراحی فرآیند شکلدهی و بطور ویژه شبیه سازی آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو و بررسی تنشهای ایجاد شده بر روی قالب می باشد . برای این کار از نرم افزار ro/Engineer جهت مدلسازی واز نرم افزار MSC Super Forge2004 جهت تحلیل فرآیند استفاده شده است . این قطعه در دو مرحله شکل می گیرد . برای اعتبار بخشیدن به نتایج حاصل از نرم افزار، جوابهای حاصل از شبیه سازی مرحله اول با حل تحلیلی آن مقایسه شده است . در شبیه سازی مرحله دوم شکل دهی، اثر ایجاد پلیسه بر افزایش تنشهای وارد بر قالب بررسی شده است . هدف از این تحقیق، اصلاح قالبها و حجم ماده اولیه بگونه ای بوده است تا با کمترین مصرف ماده اولیه و کاهش فشار بر قالبها، قطعاتی سالم و بدون عیب حاصل شود .