سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین آتشی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی شیمی
قاسم یعقوبی – اراک، شرکت سهامی پتروشیمی اراک

چکیده:

در این مقاله راکتور ریفرمینگ تولید گاز سنتزپتروشیمی اراک مدلسازی و شبیه سازی شده است. به این منظور در این راکتور معادلات بیلان جرم و انرژی و روابط سنتیکی و افت فشار تعیین شده اند و با ارائه یک برنامه کامپیوتری راکتور فوق شبیه سازی شده است. به کمک برنامه کامپیوتری چگونگی توزیع دمای پوسته راکتور، فشار سیال، درصد تبدیل متان، سرعت واکنش هاعامل تاثیر محاسبه شده و نیز تاثیر شرایط علمیاتی از قبیل دما، فشار، مقدار بخار ورودی و دی اکسید کربن بر ترکیب گاز سنتز تولیدی و نسبت H2/CO مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که مقاومت انتقال جرم اجزاء در دانه کاتالیست کنترل کننده عملکرد فرایند می باشدو نیز افزایش دما ومقدار بخار ورودی و کاهش دی اکسید کربن موجب افزایش نسبت H2/CO در خروجی راکتور می گردد که این پارامترها با توجه به محدودیت های عملیاتی و متالوژی در راکتور بهینه سازی می شوند. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از این شبیه سازی با داده های تجربی حاصل از راکتور مقایسه شده اند که این می تواندمحک خوبی برای صحت مدل و دقت برنامه کامپیوتری ارائه شده باشد.