سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محرم حبیب نژاد کورایم – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حق پناهی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کفاش هوشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله به شبیه سازی نانو منیپولیشن نانو لوله ای کربن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از دیاگرام جسم آزاد، نیروهای وارد بر کانتیلیور مدل شده است. در ادامه با ساده سازی روابط به رابطه ای که نیروی هل دهنده را بیان می کند دست می یابیم. با استفاده از این مدل، شبیه سازیهایی صورت می گیرد و نقاطی که شرایط بحرانی در آنها ایجاد می شود، بدست می آید. در ادامه شرایط و محدوده ای که امکان منیپولیشن نانو لوله ها در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و شرایطی که امکان منیپولیشن در آن افزایش می یابد با استفاده از شبیه سازی بیان شده است.